2005 m. 300 lyderių iš daugelio pasaulio religijų susirinko kartu melstis už taiką. To susitikimo metu užgimė šv. Egidijaus bendruomenė. Tai filmas apie tai, kaip nešti taiką savo aplinkoje ir apie šios bendruomenės pašaukimą.
2005 m.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Neturėtume sumaišyti dviejų skirtingų dalykų – krikščionių vienybės ir dialogo tarp visų religijų puoselėjimo. Kaip šiuose dviejuose Dievo kvietimuose galiu suderinti meilę ir tiesą?
2. Kaip aš galėčiau tapti taikdariu per meilę vargšams savo šalyje, bendruomenėje, šeimoje ir kasdieniame gyvenime?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame, suteik mums “Asyžiaus dvasią”, atvirumo ir draugiškumo kitiems dvasią, kad galėtume mylėti vargšus ir darbuotis vardan taikos ten, kur gyvename.
Dievo Žodis:
„Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.“ (Mt 25,40)

Dalintis: