2017 m. kovo mėn.

1. Kas yra taika man ?
2. Ką Šventoji Dvasia mane kviečia nuveikti kasdien (šeimoje, klasėje, su draugais), kad Jėzaus malda “Tegu visi bus viena, jog pasaulis įtikėtų” galėtų visiškai išsipildyti mano gyvenime?

Viešpatie, meldžiame tave, kad Kolumbijoje įsivyrautų taika. Meldžiame už visus žmones, tapusius pilietinio karo aukomis, bei už visus tuos, kurie darė bloga. Tegul giluminis susitaikymas leidžia šaliai atstatyti savo vienybę. Tegul kolumbiečių įsipareigojimas taikai tampa vilties šaltiniu kitiems, dirbantiems taikos labui, ypač šalyse, šiuo metu išgyvenančiose ginkluotą konfliktą.

“O teisumo vaisius su ramybe sėjamas tų, kurie neša ramybę.” (Jok 3,18)

Dalintis: