2017 GEGUŽĖ

Chemin Neuf
Net For God

• Ką prisimenu iš Pierre Claverie žinios apie Kryžiaus svarbą, apie buvimą žmonijos lūžių linijose, apie draugystę ir susitikimą su kitokiu žmogumi ?
• Kas man šiandien kelia baimę (užsienietis, imigrantas, musulmonas, radikalūs dešinieji, radikalūs kairieji…) ? Koks žingsnis priartintų prie susitikimo su juo ir meilės jam ?

Viešpatie, Tu pirmasis ėjai mūsų pasitikti, kai mes buvome toli nuo Tavęs. Suteik susitikimo su tuo kitokiu, skirtingu nei mes, kuris gali netgi mus gąsdinti, malonę. Ateik nuginkluok mumyse ir kitame esančią bet kokią agresiją, uždarumą, panieką, neapykantą.
Meldžiamės už Alžyro Bažnyčią, kad ji ir toliau būtų visiems Tavo meilės ženklas. Patikime Tau Chemin Neuf bendruomenę bei jos veiklą Tibhirine vienuolyne.

 „Viešpats Dievas davė man miklų liežuvį paguosti nuvargusį. Kiekvieną rytą Jis žadina mane, kad klausyčiau Jo mokymo; Viešpats Dievas atvėrė man ausis, aš nesipriešinau ir nesitraukiau. ”

Izaijo 50,4-5

1991-2002 Alžyras : „juodasis dešimtmetis”. Politinė ir demokratinė krizė, gili islamo krizė, nusinešusi 150 000 žmonių, daugiausiai alžyriečių ir musulmonų, gyvybių. Tarp kurių 19 brolių ir sesių vienuolių, 19 sėklų, kritusių į jų pasirinktą žemę. Jie save padovanojo Alžyro gyventojams. Jie mirė, kaip vieni iš jų, dovanai. Pierre Claverie, dominikonas, Orano vyskupas, yra vienas iš jų.

Dalintis: