Neseni įvykiai nušvietė Rytų krikščionių situaciją, privertusią juos bėgti iš Irako ir Sirijos, grasinant teroristų grupuotei, pasivadinusiai «Islamo valstybe» (Daech – arabiškai), žiauriai persekiojusiai religines mažumas.

Neturėdami kito pasirinkimo tik palikti savo tėvyne kaip stovi, šių krikščionių dauguma prisiglaudė Libane, kur Bažnyčios labai konkrečiais veiksmais įsipareigojo juos priimti ir palaikyti, nepaisant nestabilios situacijos jų pačių šalyje.

Šis filmas mus panardina į šių dienų dramatišką Rytų krikščionių realybę, ir į dosnumo pasireiškimą, kuris išsivystė daugelyje šalių, kad pasipriešintų neteisybei. Pabėgėlių bei jiems įsipareigojusių vyrų ir moterų liudijimai sustiprina mūsų tikėjimą bei veda į «maldą atmerktomis akimis».

2014 m. gruodžio mėn.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Kokią žinią gavau iš šio filmo?
2. Pasidalinkite patirtimi, kai patyrėte solidarumą (pagalbą) iš kitų. Paklauskite savęs, “kaip aš padedu kitiems?”
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame už visus pasaulio pabėgėlius, ypač už Artimųjų Rytų krikščionis iš Irako ir Sirijos, kurie dėl teroristų neteko namų ir viso savo turto. Viešpatie Jėzau, pažadink dorų žmonių širdis jiems padėti ir neuždaryti jiems savo namų durų.
Taip pat galime įsipareigoti pasimelsti kasdien po vieną “Tėvę mūsų” už taiką Artimuosiuose Rytuose.
Dievo Žodis:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“. (Mt 11, 28)

Dalintis: