2011 VASARIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Kuo tėvo Juozapo-Marija Verlano liudijimas yra aktualus šiandien mano gyvenime?
  • Kuo Jėzus man yra vienintelis?

Meldžiamės už visus, kurie ieško Dievo, ypatingai Azijoje, kad Jėzus ateitų pirmas jų pasitikti.

„Nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, tik Jėzus, kuriuo galėtume būti išgelbėti.”

Apaštalų darbų 4, 12 

„Ar ne visi mes nešiojame savyje troškimą patirti visa pranokstantį Susitikimą, pilnatvės siekimą, kvietimą išsiplėšti iš kasdienio gyvenimo vidutiniškumo ir veržtis link tobulosios pirmapradės Būties?”

Prasmės, Absoliuto paieškos nuvedė tėvą Juozapą-Mariją, tuomet – Žaką Verlaną, iki „didžiojo pasinėrimo” į „Didįjį Visetą”. Inicijuotas į asketines Rytų praktikas – jogą, transcendentinę meditaciją, – jis gilinasi toliau į religinę hinduizmo ir budizmo tradiciją Indijoje. Vėliau eina iki ezoterinių-okultinių praktikų. Šiandien tėvas Juozapas-Marija pasakoja savo patirtį ir lygina ją su tiesa Kristaus, kuris atėjo jo ieškoti į patį pasaulio pakraštį.

Dalintis: