Net for God filme ‘Šviesos naktyje’ pasakojome apie pozityvios informacijos perdavimo svarbą per Vilties perteikėjus, kaip yra svarbu pasiūlyti išeitis iš mus supančių problemų. Šio mėnesio filmas mums pateikia pozityvios informacijos pavyzdį.
Nugyvenę pilną nuotykių gyvenimą, įskaitant dvi kelionęs aplink pasaulį su savo keturiais vaikais, Christian ir Marie France des Pallières, prancūzų pora, šiuo metu pensininkai, išvyksta į Kambodžos sostinę Phnom Penh’ą ir įkuria asociaciją ‘Kad Vaikai šypsotųsi.’ Tai Viešpaties kvietimas! Christian tik spėja ištarti, kad jis yra pasiruošęs tarnauti Viešpačiui, kaip po 5 minučių telefono skambutis juos pakviečia į vieną nevyriausybinę organizaciją Phnom Penh’e…
Kai jie atranda mažuosius skudurininkus, dirbančius bei besimaitinančius Phnom Penh’e šiukšlyne atliekomis, Christian ir Marie-France šokiruoti ir pasipiktinę imasi darbo, kad kiekvienas vaikas, kiekviena šeima atrastų savo žmogišką orumą. Tai didžiulė kova tokioje šalyje, kaip Kambodža, nusiaubtoje 25 metų karo. Kambodžos visuomenės vertybės buvo sugriautos baisumų, vykusių raudonųjų khmerų stovyklose. 1,7 milijono Kambodžos gyventojų buvo sunaikinta šiame pragare.
Šio siaubingo chaoso sąlygomis Christian ir Marie-France nusprendžia parengti programą, per kurią kiekvienas vaikas galėtų valgyti ir mokytis. Kiekvieną dieną jie pradeda dalinti maistą šiukšlyno vaikams, su jais susisiekdami dviračiais. Šiandien daugiau nei 4000 vaikų turi ką valgyti kasdien bei dalyvauja įvairiose mokymo programose jų pastatytame moksleiviams pagalbą teikiančiame centre!
Liudijimas – tai šauksmas ir taip pat nuostabus himnas gyvenimui, vilčiai ir džiaugsmui! Jis parodo, jog net mažytis Šventosios Dvasios įkvėptas postūmis gali mus nuvesti labai toli. Galbūt ir mums, priklausantiems šiam Net for God tinklui, tai yra paskatinimas būti dėmesingiems ir pradėti nuo mažų iniciatyvų, kurios galbūt mus nuves labai toli, jei tik bus įkvėptos Šventosios Dvasios.
2006 m. kovo mėn.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Kaip manai, kodėl pasaulyje yra tiek daug vargšų?
2. Ką mes su savo klase ar bendruomene galėtume padaryti gero apleistiems vaikams savo mieste?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame už visus gatvės vaikus Lietuvoje, Kambodžoje ir visame pasaulyje bei už žmones, siekiančius palengvinti vargšų dalią, globojančius apleistus vaikus ir jiems padedančius. Prašome, dovanok taiką pasauliui ir pažadink naujų širdžių, dosniai pasiryžusių aukoti savo laiką tarnaujant kitiems.
Dievo Žodis:
„Pasninkas, kokio aš noriu, tai – nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, pavergtiesiems duot laisvę,
sulaužyt bet kokį jungą. Dalytis su alkstančiu savo duona, priglobti vargšą ir benamį, aprengti, ką pamačius, nuogą,
neatsukti nugaros saviesiems.“. (Iz 58, 6-7)

Dalintis: