2012 m.

Cтудия “Mастерская”

Klausimai pakartojimui:

*Kuo pasireiškė arkivyskupo Mogilevskio šventumas?

*Kas jums labiausiai patiko iš jo gyvenimo pavyzdžio?

 

Klausimai diskusijai:

*Ar esate sutikę, jūsų manymu, šventų žmonių? Kaip pasireiškė jų šventumas?

*Ar norite tapti šventaisiais? Kodėl?

*Kas mums trukdo daryti panašius artimo meilės darbus?

*Ar meldžiatės užtarimo malda už pažįstamus žmones, už draugus, gimines ir priešus, už būsimą vyrą/žmoną, prašydami padėti suprasti savo pašaukimą?

*Kodėl Dievui reikia mūsų maldų (užtarimo) už kitus žmones

Apie Feodosijų Mogilevskį, daug iškentėjusį tremtyje ir rodžiusį ypatingą artimo meilės pavyzdį. Stačiatikių arkivyskupas turėjo knygeles, į kurias užsirašydavo sutiktų žmonių vardus, kad galėtų už juos paskui melstis, net ir už tuos, kurie jį areštavo ir kankino.

Dalintis: