2012 m.

Cтудия “Mастерская”

Klausimai pakartojimui:

 • Ką darė Davido artimieji, sužinoję apie jo diagnozę?
 • Kaip paaiškintumėte jo išgijimą, kokios priežastys jį lėmė?

 

Klausimai diskusijai:

 • Kam iš jūsų teko patirti artimo žmogaus labai sunkią ligą ir/ar netektį?
 • Ar tikite, kad Dievas gali išgydyti, jeigu jo karštai prašome?
 • Kodėl Dievas išgydo ne visus?
 • Ką manote apie ekstrasensus, kurie sakosi išgydantys sunkias ligas? Ką manote apie Merkinės piramidę? (mokytojas galėtų pasiruošti išdėstyti Bažnyčios požiūrį į magiją, plg. KBK 2115-2117)
 • Situacijos analizė: Viena moteris, 5 vaikų motina susirgo vėžiu ir nuėjo pas kunigą. Ji sakė: “bijau operacijos, nenoriu eiti pas gydytojus.” Kunigas atsakė: “Tai melskitės ir Dievas išgydys”. Po kelių mėnesių moteris mirė, palikdama 5 vaikus. Kaip vertinate kunigo patarimą?
 • Ką žinote apie gydymo charizmą turinčius krikščionis? (mokytojas galėtų pasiruošti papasakoti apie gydymo charizmą turėjusį kunigą Emiliano Tardif arba lenkų misionierių Marcin Zielinski, arba kunigą Stefan Starzynski)
 • Ką žinote apie Mergelės Marijos apsireiškimų vietas, kuriose vyksta išgijimai (mokytojas galėtų pasiruošti pvz. apie Lurdą, Banneux)
 • Vis labiau tobulėjant mokslui, visuomenėje atsiranda daugiau žmonių, skelbiančių mokslo pranašumą ir Dievo egzistencijos nebuvimą. Tačiau yra begalė tikrų žmonių gyvenimo istorijų, kuriose mokslas neturi paaiškinimo. Ką apie tokius stebuklus manai tu?
 • Čia buvo tik vieno žmogaus istorija, kuri pasibaigė laimingai. Daugybė žmonių, kurie sunkiai serga, kaip bebūtų gaila, dažnai neišvengia mirties. Ką atsakyti šių žmonių artimiesiems?
 • Kur Dievas, kai labiausiai skauda?
 • Malda – galingas ginklas. Kada juo naudojiesi tu?
 • Meilė šiame filme vadinama „stebuklingais vaistais“. Biblijoje parašyta: „ Dievas yra meilė“ (1 Jn 4,16 16). Ar sutinki, kad meilė gydo? Kodėl?

Mokytojui:

Mokytojas galėtų pasiruošti trumpus pasakojimus šiomis temomis:

 • Bažnyčios požiūris į magiją (plg. KBK 2115-2117);
 • Gydymo charizmą turinčių Bažnyčios narių gyvenimas ir tarnystė (pvz. kun. Emiliano Tardif, kun. Stefan Starzynski, Marcin Zielinski ir kt.; plg. 1 Kor 12);
 • Mokslininkų ištirtus nepaaiškinamus išgijimus Lurde, taip pat išgijimo stebuklus, reikalingus skelbiant šventaisiais ir kt.

Davido Saduro išgijimo istorija, stebuklingo išgijimo per maldą istorija.

Dalintis: