2012 m.

Cтудия “Mастерская”

Klausimai pakartojimui:

*Ką mokslininkai sako apie verkiančias ikonas?

*Kada pirmą kartą istorijoje pastebėtas šis reiškinys?

 

Klausimai diskusijai:

*Kaip manote, iš kur atsiranda verkiančios ikonos: tai žmonių apgaulė, piktosios dvasios apgaulė ar Dievo ženklas?

*Jei verkiančios ikonos yra Dievo ženklas, ką Dievas tuo nori pasakyti?

*Kaip jūs galvojate, kodėl Dievas siunčia įvairius ženklus būtent per Motiną Mariją?

*Koks Motinos Marijos vaidmuo Dievo išganymo plane?

*Gal esate girdėję apie verkiančias Marijos ikonas, paveikslus ar statulas? Kuriose vietose?

 

Mokytojui:

Mokytojas galėtų pasiruošti ir papasakoti keletą istorijų iš tokių vietų, kuriose verkė ikonos, pvz. Sirakūzai, Naju, Akita, Marijos Paslaptingosios rožės statulos, Deržinskio miestelis Baltarusijoje ir kt.

 

Apie verkiančių ikonų reiškinį krikščionių bažnyčiose. Ką tai reiškia ir kaip tai vertina mokslininkai?

 

Dalintis: