2012 m.

Cтудия “Mастерская”

Klausimai pakartojimui:

*Kokią informaciją apie žmogų galime išreikšti skaičiais?

*Kokių dalykų žmogaus gyvenime negalime kiekybiškai pamatuoti ir pasverti?

Klausimai diskusijai:

*Ar šie nepamatuojami dalykai mažiau svarbūs už pamatuojamus? Kodėl?

*Kas yra bendra tarp žmogaus ir kitų žinduolių?

*Ar su žmonėmis galima elgtis taip pat, kaip su gyvūnais? Kodėl?

*Kuo žmogus skiriasi nuo, pavyzdžiui, kiaulės?

*Kas būdinga tik žmonėms, ko gyvūnai neturi?

*Ar tikite, kad žmogus turi sielą? Kodėl?

*Kas yra žmogaus siela?

 

Mokytojui:

Čia galima pristatyti Katalikų Bažnyčios, o taip pat filosofų Aristotelio, šv. Tomo Akviniečio mokymą apie sielą bei personalistų (pvz. Jono Pauliaus II) požiūrį į žmogaus asmenį, prigimtinį žmogaus orumą.

Ar materija yra viskas, kas egzistuoja? Kūryba, žinių troškimas, žmogaus dvasios kilnumas, tikėjimo ir meilės jėgos. Ar egzistuoja kažkas virš erdvės ir laiko?

Dalintis: