Roberas Šumanas (1886-1963) yra vienas iš Europos Sąjungos, pasibaigus antrajam pasauliniam karui, „tėvų įkūrėjų“ ». Būdamas išskirtinis politikas ir tvirtų įsitikinimų krikščionis, jis priėmė kvietimą įsipareigoti politikoje kaip savo tikrą pašaukimą. Jo dvasinė kelionė bei vienybės ir susitaikinimo tarp Europos tautų vizija gali mus, gyvenančius skirtingose šalyse, įkvėpti dar ir šiandien.
Robero Šumano beatifikacijos procesą 1990 pradėjo Metzo vyskupas, ir dabar jis tęsiamas Romoje.
2014 m. gegužės mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Kaip mane paliečia Robero Šumano gyvenimas, jo įsipareigojimas?
2. Kaip mane paliečia vienybės ir susitaikinimo puoselėjimo tarp tautų klausimas?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, prašome, kad Roberto Šumano vienybės ir susitaikymo vizija toliau įkvėptų Europos bei kitas tautas, kad visi galėtume kurti taikingą pasaulį.
Meldžiame Tave, kad kuo daugiau krikščionių išgirstų pašaukimą pasišvęsti politikai ir per tai įgyvendinti evangelines solidarumo, taikos, teisingumo ir meilės vertybes.
Dievo Žodis:
Iš Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus, 16 eilutės:
“Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.”

Dalintis: