Tegu Jėzaus vardas būna jūsų pasveikinimas.Linkime jums viso, kas geriausia, o Šventoji Dvasia tebūna jūsų didžiausias atlygis.Taip mus sveikina Mikalojus Fliujietis (1417-1487). Šis gilios dvasios žmogus, gyvenęs daugiau nei prieš 500 metų dar visiškai jaunoje Šveicarijos konfederacijoje, apsaugojo ją nuo pilietinio karo. Į savo šalies istoriją jis įėjo kaip „Tautos tėvas“.

Mikalojus tarnavo savo šaliai kaip samdomas valstietis, gausios šeimos tėvas, valstybės patarėjas ir teisėjas, vėliau 20 metų gyveno kaip atsiskyrėlis, pasitraukęs į tarpeklio gilumą beveik per kilometrą nuo namų. Šiuo filmu Net for God kviečia mus atrasti ir giliau pažinti Mikalojaus pašaukimo slėpinį, į kurį atsiliepė ne tik jis pats, bet ir savo sutikimą davę jo sutuoktinė Dorotėja bei vyresnieji sūnūs.

2012 m. lapkričio mėn.
Net for God
Klausimas pasidalinimui ir diskusijai:
Koks brolio Mikalojaus gyvenimo aspektas šiandien mane vidujai paliečia ir asmeniškai kalbina?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame, suteik malonę kiekvienam iš mūsų tapti taikdariu savo aplinkoje. Suteik malonę skleisti Tavo ramybę ir liudyti Tave.
Dievo Žodis:
“Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi!” (Kol 3, 12-15)

Dalintis: