Šis filmas perteikia krikščionių vienybės temą, nušviesdamas ją aktualių įvykių, stiprinančių mūsų viltį, šviesoje. Pirmojoje dalyje tėvas Laurent Fabre mums perduoda penkias geras naujienas, susijusias su dialogu tarp mūsų Bažnyčių bei vis didesniu skirtingų krikščioniškų konfesijų visame pasaulyje suartėjimu. Po to jis pateikia keturių kelių, vedančių vienybės link, etapus, kad būtų atsiliepta į Kristaus maldą : „tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų“.
2014 m. birželio mėn.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Kas šiame filme man kalba, kas meta iššūkį ir kas teikia viltį?
2. Kaip Viešpats mane kviečia dalyvauti kuriant taiką mano aplinkoje, Bažnyčioje, darbovietėje, visuomenėje?..
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame už savo pačių ir mūsų Bažnyčių atsivertimą, kad artėdami prie Kristaus įveiktume susiskaldymus ir susivienytume kaip broliai ir seserys. Dieve, padėk tikėti vienybės stebuklu ir rasti būdą prie jo prisidėti.
Dievo Žodis:
“O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs.” (Jn 12,32)

Dalintis: