Koks turėtų būti krikščionių įsipareigojimo taikai ir teisingumui visuomenėje indėlis? Kaip pasiekti pasikeitimų neagresyviu būdu? Šių daugumai šalių tokių šviežių klausimų akivaizdoje galime remtis «Taikios revoliucijos», įvykusios Rytų Vokietijoje 1989 m. pavyzdžiu. Krikščionių – katalikų ir protestantų – susitelkimas maldoje ir didelėse taikiose manifestacijose, suvaidino lemiamą vaidmenį nuverčiant Berlyno sieną, bei nepanaudojus agresijos užbaigiant 40 metų trukusią diktatūrą.

Šis Net for God filmas sukurtas 25-ųjų Vokietijos suvienijimo, įvykusio 1990 m. spalio 3 d., metinių proga. Jis mus kviečia susitikti su šio laikotarpio svarbiausiais liudininkais: paprastais gyventojais ar aktyviais kovotojais, dailininku, fotografu, liuteronų pastoriumi… Pagrindinis filmo veikėjas yra Wolfgang Thierse, buvęs Vokietijos Parlamento prezidentas, aktyvus katalikas, išgyvenęs visus priespaudos etapus iki pat demokratijos atėjimo.

2007 m. vasario mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Kokias pagrindines problemas ir neteisybes matau šių dienų Lietuvoje?
2. Kokių teigiamų pokyčių galėtų įnešti į Lietuvos visuomenę susitelkę katalikai?
3. Ką aš konkrečiai galiu daryti?

Dalintis: