Temos:
Serija:
Žanras:
Trukmė:
Užduotys:
Lietuvybė:

Koventry katedra, esanti Anglijos centre, yra reikšmingas susitaikymo ir vilties simbolis. 1940 vokiečių bombardavimo metu ji buvo sugriauta, tačiau vėl iškilo greta išlikusių griuvėsių. Šiandien ji yra įkvėpimo vieta tiems, kurie visame pasaulyje nori priimti “sutaikymo tarnystę”, kad pasitarnautų žmonėms, tautoms ir Bažnyčioms.
Juos sutikome Koventry dėka, – tai besidarbuojantis už taiką Šiaurės Airijoje, buvęs įkaitas Libane, kuris praėjus 20 metų nuvyko aplankyti savo pagrobėjų, kanadietis anglikonų kunigas, kurio Bažnyčia įsipareigojusi tiesos ir atleidimo darbe su “pirmosiomis tautomis” savo šalyje, skulptorius iš Kalifornijos, kuris mums parodė darbą, kurį atlikti jį įkvėpė ši vieta.
Filmas, kuris kviečia leistis sutaikomiems, kad patys taptumėm sutaikintojais. Šiame filme mes matysime, kad susitaikymas yra kūrybiškas situacijos arba naujai pražydusio gyvenimo, kurie atrodė be išeities, perkeitimas. Šventosios Dvasios, tobulo kūrybiškumo Dvasios, dėka mes patys galime tapti sutaikintojais, nes “sutaikinimas – tai Evangelija !” Jėzus liepia mylėti daugiau nei savo artimą, jis mums liepia mylėti savo priešus. Ši programa tampa įmanoma tik tuomet, kai patiriame besąlyginę Dievo meilę ir atleidimą.
Šis filmas mus supažindina iš vidaus su sutaikinimo tarnystės darbu, kurį atlieka Anglikonų Bendrija, kai tuo tarpu, Katalikų Bažnyčia užbaigia “gailestingumo metus”, kurie atnešė labai gausių vaisių.
2016 m. lapkričio mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Kuri šiame filme atpasakota susitaikymo istorija man buvo artimiausia? Gal aš irgi galiu pasidalinti kokia nors susitaikymo istorija?
2. Kaip Viešpats mane ragina pačiam susitaikyti ir tapti sutaikintoju, taikdariu?
Užtarimo malda:
Siūlome pasimelsti su Koventry Susitaikymo litanija. Vienas žmogus galėtų skaityti septynias frazes, atitinkančias pagrindines didžiausias nuodėmes, o susirinkimas užbaigtų – “Tėve, atleisk”. Litanija gali būti pratęsta užtarimo malda dėl konfliktinių situacijų tarp tautų, žmonių, Bažnyčių ir religijų arba dėl vienokios ar kitokios situacijos pasaulyje.
 
KOVENTRIO SUSITAIKYMO LITANIJA
Visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. (Rom 3, 23)
Už neapykantą, kuri pakelia tautą prieš tautą, rasę prieš rasę, klasę prieš klasę
Tėve, atleisk
Už godumą, kuris verčia tautas ir nacijas gviežtis kitiems priklausančių turtų
Tėve, atleisk
Už godumą, kuris išnaudoja darbu ir nusiaubia žemę
Tėve, atleisk
Už mūsų troškiną kitiems priklausančių daiktų ir laimės
Tėve, atleisk
Už mūsų abejingumą kalinių, benamių ir pabėgėlių kančioms
Tėve, atleisk
Už gašlumą, kuris traukia kai kuriuos piktnaudžiauti vyrų, moterų ir vaikų kūnais
Tėve, atleisk
Už puikybę, kuri skatina mus pasitikėti savimi labiau nei Dievu
Tėve, atleisk
“Būkite geri vienas kitam, atjaučiantys, atleiskite vienas kitam, kaip Dievas jums atleido per Jėzų Kristų” (Ef 4, 32).
Dievo Žodis:
Iš antrojo Pauliaus laiško korintiečiams (5 skyrius, 17-19 eilutės):
“Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią.”

Dalintis: