Šis filmas vedasi mus į Jėzaus šalį, į Izraelį-Palestiną, drauge su Žanu Vanjė (Jean Vanier), žmogumi, kuris 1964 m. įkūrė Arkos Bendruomenę ir kuris apkeliavo pasaulį skelbdamas Evangeliją. Šios kelionės tikslas – drauge su Net for God sukurti 14 filmų apie Jėzaus slėpinį, komentuojant švento Jono Evangeliją. Tai daugelio metų apmąstymų, studijų, maldos ir bendruomeninio gyvenimo Arkoje, nuo pat jos pradžios, vaisius! Per šio mylimojo mokinio raštus Žanas Vanjė (Jean Vanier) kviečia mus giliau pažinti Jėzų ir pačius save; jis atskleidžia mums Dievo viziją apie mūsų pasaulį, tikrąjį dvasingumą, kuris teikia prasmę gyvenimui, mirčiai ir žmonijos evoliucijai.
Šį mėnesį Net for God jums siūlo peržvelgti vieną iš tų 14 filmų ištrauką. Po keleto dienų filmavimo Betliejuje ir Galilėjoje prie Tiberiados ežero pakrančių, Žanas Vanjė (Jean Vanier) komentuoja Kristaus Kančią ir Prisikėlimą pagal Švento Jono Evangeliją Jeruzalės mieste! Jaudinantis žodis!
2009 m. gegužės mėn.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Kas man lengviau – atjausti veikliai padedant ar atjausti būnant šalia?
2. Popiežius Paulius VI sakė: “Šventoji žemė yra penktoji Evangelija”. Kaip šis filmas ir tai, ką žinau apie Šventąją žemę, kalba man apie Jėzų?
3. Šiame filme Žanas Vanjė komentuoja tris Evangelijos pagal Joną ištraukas: Jėzaus kančią (Jn 18-19), prisikėlusio Jėzaus susitikimą su Marija Magdaliete (Jn 20,11-18), prisikėlusio Jėzaus susitikimą su mokiniais (Jn 20,19-23). Perskaitykite vieną šių ištraukų ir pasidalinkite savo įžvalgomis apie ją.
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame suteikti kiekvienam iš mūsų Atjautos dvasią. Sukurk mumyse gailestingą širdį, kad sugebėtume pastebėti kenčiančius ir jiems padėti. Išlaisvink mus iš abejingumo ir padėk veikliai padėti artimui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Dievo Žodis:
„Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“ (2 Kor 12,9)

Dalintis: