2020 01 19

Dievo tarnas Fabijonas Kemėšis Lietuvos katalikų istorijoje paliko ryškų tikėjimo liudijimą, žmogiškumo ir Dievo artumo pavyzdį. Kunigui, Kauno garbės kapitulos kanauninkui, ekonomistui, leidėjui, pedagogui, knygnešiui, tikėjimo gynėjui, politiniam kaliniui profesoriui F. Kemėšiui jo tvirti įsitikinimai buvo svarbesni už gyvybę. 1946 m. Pandėlio parapijoje spalio 16 d. nesulaukus, kol baigsis mišios, kunigas kanauninkas F. Kemėšis buvo suimtas NKVD darbuotojų ir apkaltintas antitarybiškumu, apšauktas tautos priešu, sovietinės santvarkos griovėju, iš paskutinės jo tarnystės vietos buvo konfiskuota gausi biblioteka, rankraščiai, jo moksliniai darbai.

Tardytas ir kankintas ištvėrė žiaurias fizines kančias, buvo nuteistas dešimčiai metų pataisos darbų lageryje ir penkeriems metams tremties. Išsiųstas į Krasnojarsko srities Marijinsko lagerį Rusijoje, kur 1954 m. ir mirė. Profesorius kunigas F. Kemėšis įrašytas į Lietuvos katalikų bažnyčios martirologą, kankinių sąrašą.

Dalintis: