2020 02 02

Lietuvos kankinystės kelias.
Prasidėjus sovietų okupacijai, kunigas Zigmas Neciunskas tapo partizanų ryšininku.

Dalintis: