2020 03 08

Kunigas Zenonas Baužys yra iš kartos, užaugusios kartu su valstybe, su tarpukario Lietuva. Tai karta, kuri iš tėvų ir senelių prisiminimų pažino carinės Rusijos okupaciją, krašto lenkinimą, lietuviško žodžio ir spaudos draudimus bei persekiojimus.

Kunigo Zenono Baužio tėvas Karolis Baužys – knygnešys, daraktorius, mama Karolina Baužienė – tokia pati tautos dvasios gaivintoja, kaip ir vyras, kuriam spaudos draudimo metais ji padėdavo gabenti lietuviškas knygas. Sudėtingomis istorinėmis sąlygomis prasidėjo ir jauno kunigo Zenono Baužio ganytojiškoji tarnystė Širvintų krašte, kurį tuo metu dalijo Lietuvos–Lenkijos demarkacinė linija. Būtent tuo laiku, kai Lietuva buvo netekusi sostinės Vilniaus, kunigo Zenono Baužio patriotizmas ir meilė savo kraštui Kernavės parapijoje žadino istorinę šalies atmintį jaunimo protuose ir širdyse.

Dalintis: