2010 LAPKRITIS

Chemin Neuf
Net For God

Kokie žodžiai, koks liudijimas,… yra man šiandien asmeniškai aktualūs, ir kodėl?

Meldžiame už jaunimo šventumą, už jaunimą, nepažįstantį Kristaus, ir už visus tuos, kurie rengė Pasaulio jaunimo dieną Madride.

„Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame; būkite jame įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu,… kupini dėkingumo.”

Kolosiečiams 2, 6-7

Ispanijos sostinė Madridas 2011 rugpjūčio 16-21 d.d. vykstant 26-osioms Pasaulio Jaunimo Dienoms ruošiasi priimti du milijonus jaunų žmonių atvyksiančių į PJD.

Dalintis: