2011 SPALIS

Chemin Neuf
Net For God

Apaštalų Sekminių metu išgyventa patirtis – tai krikštas Dvasioje, jis vis dar aktualus ir šiandien. Sekminės dar nesibaigė. Tai vis dar Sekminės! Iš tiesų, ši Dievo meilės patirtis yra dovana, Šventosios Dvasios veikimas, kuris gali įvykti visiškai netikėtai arba būti konkretus krikšto Šventojoje Dvasioje žingsnis. Dievas suteikia savo Dvasią, kada ir kaip Jis nori.

Šis filmas mus kviečia per 7 punktus su Mary Healy atrasti šios krikšto Šventojoje Dvasioje patirties grožį ir prasmę. Amerikietė, teologijos daktarė, šiuo metu gyvenanti Detroito mieste, Šventųjų Raštų dėstytoja didžiojoje Švč. Širdies seminarijoje.

Dalintis: