Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Viena tarnaitė, pamačiusi jį sėdintį prieš šviesą, įsižiūrėjo ir pasakė: „Ir šitas buvo kartu su juo“. Bet jis išsigynė: „Moterie, nepažįstu jo!“ Netrukus kažkas kitas, jį pamatęs, tarė: „Ir tu esi iš jų“. Petras atkirto: „Ką tu, žmogau! Tik jau ne aš!“ Maždaug po valandos dar kažin kas ėmė atkakliai tvirtinti: „Tikrai šitas buvo su juo! Juk jis galilėjietis!“ Petras atsakė: „Žmogau, aš nesuprantu, ką tu sakai“. Ir tuoj pat, dar jam kalbant, pragydo gaidys. Tuomet Viešpats atsigręžė ir pažvelgė į Petrą. Petras atsiminė jam pasakytą Viešpaties žodį: „Dar gaidžiui nepragydus, šiandien tu tris kartus manęs išsiginsi“. Jis išėjo laukan ir karčiai pravirko.“ (Lk 22, 56-62)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kur buvo Petras, kai jis išsigynė Jėzaus?
2. Kaip Jėzus reaguoja į Petro išsigynimą?
3. Ko galime pasimokyti iš Petro patirties?
4. Ar kada nors bijojai išpažinti tikįs į Jėzų? Kodėl?

Dalintis: