Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“. (Lk 23, 38)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kodėl minia juokiasi iš Jėzaus ir skatina nužengti nuo kryžiaus?
2. Kada mes panašiai elgiamės savo gyvenime?

Dalintis: