Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Jam bekalbant, pasirodė būrys, o priekyje ėjo vienas iš Dvylikos – Judas. Jis prisiartino prie Jėzaus jo pabučiuoti. Jėzus jam tarė; „Judai, pabučiavimu tu išduodi Žmogaus Sūnų?“ Jėzaus bičiuliai, matydami, kas bus, paklausė: „Viešpatie, gal kirsti kalaviju?“ Vienas iš jų puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Bet Jėzus sudraudė: „Liaukitės! Gana!“ Ir, palietęs tarno ausį, išgydė jį.“ (Lk 22, 47-51)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ką Jėzus padaro prieš Jį suimant?
2. Kaip mokiniai reaguoja į Jo suėmimą?
3. Kaip mes turėtume budėti ir kovoti su pagundomis?

Dalintis: