Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Atėję į vietą, kuri vadinasi „Káukolė“, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius – vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“. <...> Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“ Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“. (Lk 23, 33-38)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kokias mintis sukelia Jėzaus nukryžiavimas?
2. Ko galėtume pasimokyti iš Jėzaus maldos ant kryžiaus?
3. Kokia Jėzaus aukos prasmė?
4. Už ką esi dėkingas Jėzui?

Dalintis: