Šiandien Net for God mus veda į susitikimą su Pjeru ir Raimondu Žakarais, dviem išskirtiniais kunigais, dviem broliais: nuo 1967 m. jie keliavo per pasaulį, įveikdami tūkstančius kilometrų, kad palengvintų didžiausių vargšų – raupsuotųjų – kančias. Labiau pasitikėdami Viešpaties Apvaizda nei savo pačių jėgomis, susidūrus su didžiausiu skurdu, jie padėjo tūkstančiams žmonių atsistoti ant kojų ir atgauti savo žmogiškąjį kilnumą. Šiandien, pasitraukę į pensiją, jie gyvena ir patarnauja vienai kontempliatyviųjų seserų bendruomenei Prancūzijos pietuose ir tęsia savo misiją kitu būdu. Jie toliau švenčia savo Mokytojo artumą Eucharistijoje, tylioje maldoje ir sutikdami tuos, kurie yra šalia. Taip jie gydo kitus ligonius, jų moralines ir dvasines ligas, paslėptus raupsus, kad kiekviena žmogus galėtų pažinti džiaugsmą būti Dievo Tėvo vaiku.
2012 m. gruodžio mėn.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Kokie žodžiai ar vaizdai šiame brolių Žakarų pasidalijime šiandien mane paliečia, kalbina, ir kodėl?
2. Pjerą ir Raimondą Žakarus stipriai paveikė ir perkeitė susitikimas su raupsuotaisiais. Ar aš galiu pasidalyti panašia patirtimi, kai susitikimas su vargšu, paliegusiu žmogumi mane perkeitė?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame už Raimondą ir Pjerą Žakarus bei visus, kurie pasekė jų pavyzdžiu, gyvendami ir dirbdami su vyrais ir moterimis, kurie buvo visuomenės atstumti, kad grąžintų jiems jų orumą.
Dievo Žodis:
“Jūs gi pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.” (2 Kor 8,9)

Dalintis: