Šis filmas, – tai pritrenkiantis kelių asmenų liudijimas, kaip darbuotis kiekvienam savo būdu, kad vyktų dialogas tiesoje, kad kitas žmogus būtų priimamas toks, koks yra.

1. Saïdas ir Fatima OUJIBOU

Saïdas OUJIBOU yra marokietis, berberas ir krikščionis. Kilęs iš musulmonų šeimos, šiandien jis yra keliaujantis evangelikų pastorius. Pradedant nuo Evry miesto Paryžiaus srityje, kur jis gyvena su savo žmona Fatima bei dviem vaikais, jis keliauja po visą Prancūziją, aplankydamas skurdžius priemiesčius, kur nenuilsdamas dalinasi savo patirtimi – susitikimu su Kristumi, – kuri jam yra gyvybiškai svarbi!
Saïdo gyvenimas, jam skaitant Bibliją, «apsiverčia aukštyn kojomis dėl susitikimo su Kristumi». Jis atsiverčia, supykdydamas savo tėvą, kuris po kelių metų taip pat atsiverčia. Saïdas Oujibou studijuoja teologiją Léognan, netoli Bordeaux, Prancūzijoje, viename Biblinės formacijos centre – Dievo susirinkime. Ten jis sutinka savo žmoną Fatima, alžyrietę.
Jo tikėjimas, kaip ir arabiška-musulmoniška kultūra, jį verčia liudyti tokiems kaip jis, jog yra įmanoma būti magrebiečiu ir krikščioniu: dviguba priklausomybė, kuri tampa lobiu, kad būtum « taikos nešėju » tarp bendruomenių!
Trokšdamas liudyti apie savo gyvenimą, Saïdas pastato spektaklį: ‘Laisvė, lygybė, kuskusas. Keletas ištraukų iš šio mono spektaklio matome šiame filme.

2. Ėjimas pasitikti kito: žydų-musulmonų draugystės autobusas.

Drąsus pasiūlymas! Rabinas Michel Serfaty, iš Ris Orangis Prancūzijoje, bendradarbiaudamas su ’Žydų Musulmonų Draugyste’ nuo 2005 m. birželio mėn. pradeda žydų – musulmonų keliones. 5 savaičių bėgyje žydų ir musulmonų jaunuoliai viename autobuse, aplanko daugiau nei 40 Prancūzijos miestų, bei varganų priemiesčių!
Pasiūlymas, kuris apima naująjį antisemitizmą, populiarų ir nieko nebestebinantį Prancūzijoje ! 2003 m. spalio mėnesį rabinas tampa antisemitinės agresijos auka savo sūnaus akyse. Sinagogos nariai, neišskiriant jaunuolių, yra nuolat puldinėjami, stumdomi, iš jų šaiposi magrebietiškos kilmės jaunuoliai sinagogos teritorijoje. Susidariusi situacija sustiprina Michel Serfaty nusistatymą užmegsti dar stipresnius ryšius su Islamu!

Kartu su Farida Aït Kaci Belazouz, praktikuojančia musulmone, kilusia iš Alžyro, jo bendradarbe šiame pasiūlyme, Michel Serfaty mums aiškina šių draugystės kelionių tikslą : išdrįsti ir įsipareigoti dialogui tarp žydų ir musulmonų, atpažinti ir atsisakyti įprastų nuostatų, kad galėtumėm geriau susipažinti su žydų ir musulmonų bendruomenėmis, su jų gyvenimo būdu, bei rūpesčiais.

2006 m. gruodžio mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Koks mano požiūris į kitas religijas, musulmonus ir žydus?
2. Kaip, tavo nuojauta, Jėzus norėtų, kad elgtumeisi su kitų religijų tikinčiaisiais?
3. Ko reikia, kad skirtingų religijų tikintieji sugyventų taikiai ir bendradarbiautų darant gera kitiems?

Dalintis: