Tautų evangelizacijos kongregacijos parengtas vaizdo įvadas apie ypatingąjį Misijų mėnesį.
Popiežius Pranciškus 2019 m. spalio mėnesį paskelbė ypatinguoju Misijų mėnesiu, skirtu švęsti popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum Illud 100 metų sukakčiai. „Šv. Jonas Paulius II minėjo kad „Kristaus Atpirkėjo Bažnyčiai patikėta misija vis dar yra labai toli nuo užbaigimo“, ir iš tiesų bendras žmonijos požiūris rodo, kad ši misija vis dar tik prasideda ir kad mes privalome visokeriopai įsipareigoti jai tarnauti… Visame pasaulyje būkime „nuolatinės misijos būsenos“.

Daugiau apie tai: https://misijos.katalikai.lt/

Dalintis: