2017 BIRŽELIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Ką jums reiškia Reformacija ?
  • Kodėl yra svarbu susitaikyti su savo istorija ?
  • Kur aš asmeniškai esu pašauktas darbuotis dėl krikščionių vienybės ?

„Viešpatie Jėzau,

Tu meldeisi, kad visi būtų viena. Mes meldžiamės už tokią krikščionių vienybę, kokios tu trokšti, ir tokiomis priemonėmis, kokiomis tu nori.

Tegul tavoji Dvasia mums leidžia patirti susiskaldymo kančią, išvysti savo nuodėmę ir viltis visa peržengiančia viltimi.

Amen“

„Siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. “

Efeziečiams 4, 3-6

1517 spalio 31 vokietis vienuolis Martinas Liuteris, po sukrečiančio dovanai duodamos ir atleidžiančios Dievo meilės išgyvenimo, inicijuoja Reformaciją, atskleisdamas savo laikų Bažnyčios piktnaudžiavimą. Po 500 metų trukusio atsiskyrimo, nesusipratimų, bei dialogo, katalikai ir protestantai susiburia, kad drauge švęstų išgelbėjimą Jėzuje Kristuje.

Dalintis: