2015 m. gruodis

  • Kas šio filmo mokyme ir liudijimuose mane palietė ir metė man iššūkį?
  • Kaip esu kviečiamas būti “druska ir šviesa” bei liudyti savo tikėjimą pasaulyje aplink mane?

Viešpatie Jėzau, suteik mums, o taip pat visiems menininkams bei muzikantams malonę išmokti kalbą, kuri padėtų taip skelbti Evangeliją šiuolaikiniame pasaulyje, jog ji būtų išgirsta.

“Man, iš visų šventųjų mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve – visų dalykų Kūrėjuje” (Ef 3,8-9)

Kaip sutaikyti Bažnyčią ir šiuolaikinę kultūrą, kalbėtis bibline kalba, bet kad ji būtų suprantama nepažįstantiems krikščioniško tikėjimo? Tai mūsų laikų iššūkis: skelbti Evangeliją nauju būdu populiariojoje kultūroje informacinių priemonių, o ypač muzikos, pagalba.

Šiame filme Šiaurės Airijos pastorius Steve Stockman dalinasi su mumis savo vizija ir patirtimi, pasitelkdamas žinomos roko grupės U2 kelionės aprašymą. Taip pat persikelsime į Londoną, susitikti su Toby, jaunuoliu, liudijančiu apie savo atsivertimą, kuris įvyko aistros muzikai dėka.  Šis filmas gali mums padėti tapti « druska ir šviesa » mus supančiame tikrame pasaulyje. Todėl turime gyventi, surinkti informaciją ir palaikyti ryšį!

Dalintis: