2017 SPALIS

Chemin Neuf
Net For God

– Kaip patiriu Šventąją Dvasią savo kasdieniame gyvenime? Ar Ji man kalba “švelnios tylos balse”, per įvairias charizmas ar kitais būdais?

– Jei esu patyręs krikštą Šventojoje Dvasioje, kokius jo vaisius galiu pastebėti savo gyvenime?

Iš Pauliaus laiško Galatams (Gal 5, 22-25):

“Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią.”

2017 m. birželį, per Sekminių šventę, daugiau kaip 50 000 žmonių iš 127 šalių susirinko Romoje švęsti Katalikų charizminio atsinaujinimo auksinio jubiliejaus. Ši tikra “malonės srovė”, kaip ją apibūdina popiežius Pranciškus, gimė JAV 1967 m. ir nuo to laiko pasklido po visą pasaulį.

Dalintis: