2009 m. gegužės 30 – birželio 1 d. keli tūkstančiai Tarptautinės Ekumeninės Brolijos narių iš 45 šalių susirinko Prancūzijoje, Cénacle de Tigery ir Paryžiuje drauge švęsti Šventosios Dvasios atėjimą, „Sekmines vardan vienybės“!
Šia proga Montmartro Švenčiausios Širdies bazilikoje kardinolas Valteris Kasperis, Popiežiškosios Tarybos už krikščionių vienybę pirmininkas, įšventino 8 Chemin Neuf / Naujojo Kelio bendruomenės kunigus, o Laurent Fabre, Bendruomenės įkūrėjas ir atsakingasis, priėmė 40-ties Bendruomenės brolių ir sesių įžadus.
2009 m. birželio mėn.
Net for God
Klausimas pasidalinimui:
Kokie šio filmo vaizdai ir žodžiai mane paliečia, kalbina ir kodėl?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame, kad Sekminių dvasia kiekvieną mūsų šalių saugotų taikoje ir vienybėje.
Dievo Žodis:
„Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.“ (Apd 2,1-4)
Dalintis: