Šis filmas yra istorija apie Tėvo Michaelio Lapsley pašaukimą. Jo kūno sužeidimas, kuris jį lydėjo visą gyvenimą tapo vaisingu išgijimo pavyzdžiu tiems kurie irgi išgyveno traumas pasaulyje. Kilęs iš Naujosios Zelandijos, tėvas anglikonas, nuo 1973 metų SSM (“The Society of the Sacred Mission“) bendruomenės narys. Po įšventinimo Tėvas Michaelis yra nusiunčiamas į Pietų Afriką. Tenai būdamas jis pradeda nuolatinę tikėjimo kovą prieš Apartheidą. Taigi, 1998 metais, pirmininkaujant vyskupui Desmond Tutu, „tiesos ir susitaikinimo“ judėjime jis įkuria Prisiminimų gydymo institutą. Čia jis suteikia erdvę aukoms, o taipogi tiems kurie išliejo smurtą, kad jie galėtų pasidalinti savo sužeista istorija išraiškos seminaruose, idant tai jiems padėtu peržengti per išgyventas traumas. Šiandien Tėvas Michaelis keliauja po Afrikos bei daugelį kitų pasaulio šalių, skelbdamas šį gydymo darbą.
2013 m. kovo mėn.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Atradęs Tėvo Michaelio istoriją galiu pasidalinti tuo, kas mane labiausiai palietė šiame išgijimo ir susitaikinimo kelyje.
2. Ar galiu pasidalinti asmenine susitaikinimo patirtimi, kuri pakeitė mano gyvenimą, mano žvilgsnį į kitus ir į save patį?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame už tėvą Michael Lapsley, jo misiją ir už visus, kurie darbuojasi vardan susitaikinimo ir atminties išgydymo visame pasaulyje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Dievo Žodis:
Iš pranašo Izaijo knygos 53 skyriaus, 5 eilutės:
“Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, mes buvome išgydyti jo žaizdomis.“

Dalintis: