Mes esame Kongo demokratinės respublikos sostinėje Kinšasoje – mieste, turinčiame nuo 8 iki 10 milijonų gyventojų. Po 30 metų diktatoriškos prezidento Motubu valdžios ir 10 metų pilietinio karo miesto kasdienybė – tiesiog išgyventi.
Šį mėnesį NET for God jus vesis Kinšasos gatvėmis susitikti su vaikais, kurie atstumti savo šeimos dieną naktį gyvena N’Gaba žiede.
Ši kova prieš skurdą drauge su labiausiai pažemintais, kova už tai, kad vaikas būtų gražintas į savo šeimą, yra viena iš Chemin Neuf misijų Kinšasoje, kur Righini, priklausančiame Lemba apskričiai, subūrė vyrus ir moteris, kunigus, pašvęstojo gyvenimo atstovus bei šeimas. Jie nutarė tarnauti bažnyčiai ir sekti paskui neturtingą ir nuolankų Jėzų.
2007 m. birželio mėn.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Kokie žodžiai ar vaizdai man kalbėjo šiame filme?
2. Kaip manai, kodėl tiek daug krikščioniškų bendruomenių pasirinko tarnauti vargšams ir ką šis pasirinkimas kalba tau?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame už Kongo demokratinę respubliką, kad vyrai ir moterys sugebėtų toliau šioje šalyje nešti Gerąją Naujieną.
Dievo Žodis:
“Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo,
akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų.” (Lk 4,18-19)

Dalintis: