Amazonės miško glūdumoje, Brazilijoje, vienos vienuolės, sesers Dorothy Stang, viso gyvenimo kova buvo pačių vargingiausių gyventojų ir pagarbos Kūrinijai apsauga. Ji buvo nužudyta 2005 vasario 12, sulaukusi 73 metų, stambiems žemvaldžiams, kurių piktnaudžiavimą ji atskleidė, pasamdžius ginkluotus žudikus. Jos pasiaukojantis gyvenimas ir šiandien neša vaisius, įkvėpdamas daugybę vietinių žmonių naudotis žeme, atsižvelgiant į jos rūšių įvairovę. Ji autentiškai liudija įsipareigojimą « integraliai ekologijai », apie kurią kalba popiežius Pranciškus enciklikoje Laudato Si.

Šis filmas mus kviečia aplankyti Anapu, Brazilijos valstijoje Pará, susitikti su pažinojusiais S. Dorotėją : vienuolėmis iš Namiūro Dievo Motinos Seserų kongregacijos, kuriai ji priklausė, Monsinjoru Erwin Kräutler, buvusiu Amazonės vyskupu 35 metus, regiono gyventojais, kurie įgyvendino ilgalaikes klestėjimo programas, kurias ji inicijavo.

2016 m. vasario mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Koks žodis geriausiai apibūdina Dorothy gyvenimą? Kodėl?
2. Jau galime matyti daug Dorothy gyvenimo vaisių. Ar tai tave įkvepia? Ko tai mus moko?
3. Dorothy mokėjo perkeisti priešišką Amazonijos realybę į vietą, kupiną gyvenimo pilnatvės. Kaip tu galėtum perkeisti savo kasdienybės aplinką, kad ji taptų geresnė?
4. Mūsų planetos ateitis priklauso nuo mūsų visų. Ar skiri laiko rūpintis ir saugoti ją, pvz. rūšiuodamas atliekas, rinkdamasis važinėti viešuoju transportu, taupiai naudodamas vandenį ir elektrą?
Užtarimo malda:
Malda už mūsų žemę
Visagali Dieve, kuris esi visoje visatoje ir pačiame mažiausiame iš Tavo kūrinių, Tu, kuris savo švelnumu apgaubi visa, kas egzistuoja, įliek mums savo meilės galios, idant rūpintumės gyvybe ir grožiu. Pripildyk mus ramybės, kad gyventume kaip broliai ir seserys ir niekam nedarytume žalos. Vargšų Dieve, padėk mums išvaduoti šios žemės apleistuosius ir užmirštuosius, kurie yra tokie vertingi Tavo akyse. Išgydyk mūsų gyvenimą, kad saugotume pasaulį, o ne plėštume jį, kad sėtume grožį, o ne terštume ir niokotume. Paliesk širdis tų, kurie siekia tik pelno vargšų ir žemės sąskaita. Išmokyk mus atskleisti kiekvieno dalyko vertę, su nuostaba kontempliuojant ir pripažįstant, jog esame susiję su visais kūriniais kelyje į Tavo begalinę šviesą. Dėkojame, kad esi su mumis kiekvieną dieną. Prašome, palaikyk mus kovoje dėl teisingumo, meilės ir taikos.
Dievo Žodis:
Iš Evangelijos pagal Joną 12 skyriaus, 24-26 eilučių :
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių.
“Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas.”

Dalintis: