Popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato si’ visame pasaulyje paskleidė žemės, nukentėjusios dėl piktnaudžiaujančio žmogaus elgesio su jos ištekliais, šauksmą. Šios kritiškos situacijos akivaizdoje Paryžiuje 2015 gruodį 195 šalys pasirašė tarptautinį susitarimą ‘COP 21’, kuriame įsipareigojo imtis priemonių, kad būtų apribotas klimato atšilimo efektas. Juk sprendžiasi visos žmonijos ateitis, kuri susijusi su Kūrinijos harmonijos atstatymu, atrandant naujus gamybos ir vartojimo būdus. Afrikoje, žmonijos lopšyje, šiuo klausimu prieš trisdešimt metų kilo pirminė iniciatyva – Songhaï centras, Benine.

Tėvas Godfrey Nzamujo bet jo komanda sugebėjo iš išorės nederlingai žemei grąžinti jos vaisingumą, nenaudojant cheminių produktų. Tereikėjo įsiklausyti į gamtą, ją pačią paverčiant kompasu, kad būtų galima vystyti iniciatyvas, pritaikytas vietiniam kontekstui. Pasikvietęs į pagalbą mokslą, žmogus atranda ir sugebėjimą diegti naujoves, ir išlaiko bendrystę su gamta.

Chemin Neuf Bendruomenė 2016 rugpjūtį susirinkusi į pasitarimą, nubalsavo už nutarimą, kuriuo įsipareigojo naudoti jai patikėtų vienuolijų ir nuosavybių žemėse žemdirbystės metodus, gerbiančius žmones, aplinką ir mūsų planetos išteklius. Šis filmas pirmasis prisidės prie šio žingsnio.

2016 m. gruodžio mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Ar aš kada maniau, jog žemė, prilygsta asmeniui, subjektui, su kuriuo aš galiu užmegzti ryšius?
2. Kokį atgarsį sukelia manyje šis «integralios ekologijos» požiūris, atsižvelgiantis į žmogaus ir Kūrinijos gėrį?
3. Kur šioje srityje Viešpats mane ragina atsiversti?
Užtarimo malda:
Viešpatie, meldžiamės už vyrus ir moteris besidarbuojančius ieškant plėtros būdų, kurie būtų harmonijoje su Kūrinija ir kurių centre būtų žmogus. Kad jaustumės atsakingi už mums patikėtą pasaulio sodą ir galėtume jį perduoti ateinančioms kartoms. Mokyk mus iš naujo nuolankiai atrasti pusiausvyrą ir gerbti ribas, kad Tave šlovintume; mokyk mus su visais dalintis Tavo duotomis gėrybėmis.
Dievo Žodis:
Iš Evangelijos pagal Luką 13 skyriaus, 18 ir 19 eilučių :
“Jėzus kalbėjo: „Į ką panaši Dievo karalystė, ir su kuo man ją palyginti? Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį ėmė žmogus ir pasėjo savo darže. Jis išaugo į medelį, ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose“.

Dalintis: