„Kadangi krikščionių susiskaldymas yra didžiausia evangelizacijos kliūtis,
o mes tikime jog Jėzaus Kristaus malda už vienybę
„tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų“ bus išklausyta,
mes – ortodoksai, protestantai, katalikai, evangelikai – dabar pat pradedame
kartu gyventi nuolankų kasdienį bendrą gyvenimą.“

Ištrauka iš Bendruomenės manifesto – 1986

Šiandien Net for God kviečia susipažinti su Chemin Neuf Bendruomenės įkūrimo malone. Tai yra tarptautinė, katalikiška bendruomenė, turinti ekumeninį pašaukimą. Šiuo metu bendruomenė pasklidusi penkiuose žemynuose ir gyvuoja 27-iose šalyse vienydama 1800 narių: sutuoktinių, pašvęstųjų viengungių, visų krikščioniškų konfesijų vyrų bei moterų. Degdami vienybės troškimu jie meldžiasi ir deda visas pastangas, kad Šv. Dvasios raginami skelbtų kiekvienam žmogui apie Kristų kaip apie „neįkainojamą lobį“. Dalyvaudami įvairiose misijose tūkstančiai jaunų žmonių, sutuoktinių ir šeimų patyrė, kad Kristus perkeičia jų gyvenimus.
Nuo ko prasidėjo šitas mažos Chemin Neuf bendruomenės stebuklas?

2013 m. birželio mėn.
Net for God
Klausimas diskusijai:
Klausydamasis apie Šv. Dvasios veikimą įkuriant Chemin Neuf Bendruomenę, kam esu raginamas asmeniškai, savo dvasiniame gyvenime, kasdienybėje arba savo bendruomeniniame pašaukime?
Užtarimo malda:
Viešpatie Jėzau, Tu meldeisi, kad visi būtų viena,
Meldžiame už krikščionių vienybę,
Tokią, kokios trokšti tu, pasitelkiant tokias priemones, kokių nori tu.
Tegul Tavo Dvasia leidžia pajusti mūsų susiskaldymo kančią, pamatyti mūsų nuodėmę
ir tikėti net ir tuomet, kai nebėra jokios vilties. Amen.
Dievo Žodis:
Iš Evangelijos pagal Joną 17 skyriaus, 21 eilutės:
“Tėve, tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi Mane siuntęs.“

Dalintis: