2014 VASARIS

Chemin Neuf
Net For God

Pažiūrėjus filmą mes jums siūlome pasidalinti mažose grupelėse šiais klausimais:

  • Kas mane paliečia, užkalbina sesers Angélique liudijime?
  • Kaip aš galėčiau būti Dievo šypsena, Dievo ranka kenčiantiems šalia manęs?
 

Viešpatie, atlygink ir suteik savo ramybę visiems pabėgėliams ir tiems, kurie išsikraustė iš savo šalies, susidūrę su agresija ir vargu. Siųsk savo jėgą ir apsaugą tiems, kurie kaip sesuo Angélique, rizikuoja savo gyvenimu, kad jiems sugrąžintų orumą. Duok kiekvienam iš mūsų atpažinti mylintį Kristaus veidą pabėgėliuose, atstumtuosiuose mūsų šeimose ir visuomenėje, kad turėtumėm priimančią širdį, kuri supranta ir atjaučia.

 

Dievo Žodis yra Jono Evangelijoje, 10 skyriuje, 10 ir 11 eilutėse:

„Vagis ateina tik vogti, žudyti, naikinti.
Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.
Aš – gerasis ganytojas.
Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę.“

Dungu mieste sesuo Angélique per šiuos paskutinius dešimt metų daugiau nei 2000 moterų padėjo išgyti iš savo žaizdų bei atgauti orumą bei gyvenimo džiaugsmą. Savo atjautos ir išradingumo dėka, joms sugalvodama ugdymosi programas, kad jos taptų nepriklausomos, šias moteris ji užveda ant prisikėlimo ir džiaugsmo kelio.

Dalintis: