Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Prie miesto vartų sutikęs muitininką Matą Levį, renkantį mokesčius, Jėzus pakviečia jį: “Sek paskui mane”. Matas viską palieka ir atsiliepia į pašaukimą.
Vėliau Jėzus visą naktį meldžiasi ant kalvos, o kitą rytą išsirenka 12 apaštalų.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ką daro Jėzus, kad įtikintų Matą Juo sekti?
2. Kaip Jėzus pasiruošia išsirinkti mokinius?
3. Ką Mato atsakymas ir Jėzaus veiksmai mums kalba apie Dievo ir žmonių santykį?
4. Kokie 12 apaštalų vardai?

Dalintis: