Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Jėzus tęsia savo kelionę, nenuilstamai skelbdamas Gerąją Naujieną apie Dievo karalystę. Jėzų seka dvylika apaštalų ir kelios moterys, jiems padedančios savo ištekliais.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kokios moterys sekė Jėzų?
2. Kuo skyrėsi Jėzaus ir to meto žydų santykis su moterimis?

Dalintis: