2018 VASARIS

Chemin Neuf

Net For God

  • Kaip šis dėmesys vargui, silpnumui mane paliečia ?
  • „Dievo valia tau, tai ką nešioji giliai savyje !“ Koks tas troškimas, kurį nešioju giliai savyje ir kurį išreikšti esu pašauktas savo gyvenimu ?

Viešpatie, atverk mūsų širdis, padaryk mus jautriais silpnumui, kaip savo taip ir kitų. Leisk jį priimti kaip vietą, kur darbuojasi Tavo Malonė, didesnės brolystės vietą. Tegul Tavo Dvasia kūrėja mus veda panaudoti savo dovanas, pasitarnaujant Tau, kad liudytumėm Evangelijos džiaugsmą.

Anuo metu Jėzus kalbėjo: „Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.“ 

Mato 11,25

Jau 40 metų, Mary ir Mišel Viénot spinduliuoja aistra teatrui – vieta, kur dalinamasi ir susitinkama su vargingumu ir silpnumu. Po steigiamųjų metų ATD Ketvirtasis pasaulis judėjime, netrukus po to, kai gimė jų proto negalią turintis sūnus Igoris, jie nusprendžia steigti savo bendrovę. Jų spektakliuose tikėjimas tampa gyvenimo išraiška ir tai pateikiama su humoru, paprastai ir giliai.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/vWzlcGnuMLk” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Dalintis: