2017 LAPKRITIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Kokią panašią savo patirtį prisimenu, žiūrėdamas šį filmą?
  • Kaip šie liudijimai man įkvepia vilties?
  • Ar girdžiu Kristaus kvietimą, kad pradėčiau tarnauti kitiems? Kaip galiu jį konkrečiai įgyvendinti?

Viešpatie, saugok, guosk ir dovanok ramybę visiems šiems vaikams, kurie yra neteisingumo aukos. Suteik savo kantrybės, tvirtumo ir drąsos visiems geros valios žmonėms, kurie dirba be atokvėpio, kad šie atstumtieji atgautų savąjį orumą.

Padėk klausyti tavo Šventosios Dvasios ir jai paklusti, kad atsilieptume į tavo kvietimą ten, kur esame, auginti taiką, meilę ir teisingumą.

„Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!

Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“.

Mato 25, 34-36

Būna dovanų, kurios yra tarsi kvietimai. 2003 m. Kinšasos arkivyskupas, patikėdamas Chemin Neuf bendruomenei atsakomybę už šv. Kristinos parapiją, perdavė ne tik bažnyčią, bet ir sugriuvusią mokyklą, kurioje naktį miega gatvės vaikai… Tai buvo pradžia nuotykio, vedusio į Ndako Ya Biso centro vaikams, berniukams ir mergaitėms, įkūrimą bei 2000 šių vaikų grąžinimą į jų šeimas.

Dalintis: