Ištrauka iš filmo “Marija Magdalietė”
Ar Jis pasirūpins manimi?
Jėzus prikelia iš numirusių vargšės našlės vienintelį sūnų.
Ar žinojai, kad Jėzaus laikais našlės neturėdavo jokių pajamų ar išmokų, nes vyriausias sūnus turėjo pareigą jomis pasirūpinti? Našlė šioje istorijoje būtų pasmerkta visiškam skurdui, jeigu Jėzus nebūtų jai padėjęs.
2017 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kokių esi patyręs(usi) įvykių, per kuriuos pajutai Dievo rūpinimąsi tavimi?
2. Ką darai dėl kitų, kad per tave Dievas galėtų pasirūpinti jų poreikiais?

Dalintis: