Ištrauka iš filmo “Marija Magdalietė”
Ar Jis patenkins mano troškimus?
Jėzus apreiškia save kaip gyvąjį vandenį, kuris patenkina mūsų giliausius troškimus.
Ar žinai, kad Jėzaus laikais buvo kultūriškai nepriimtina, kad nepažįstami vyras ir moteris kalbėtųsi? Ką tai mus atskleidžia apie tai, kaip Jėzus vertina moteris? Jėzus atvirai kalbėjo apie moters praeitį ir dabartinę gyvenimo situaciją. Niekas jos gyvenime nebuvo paslėpta nuo Jo. Jėzus suprato jos skausmą ir žaizdas, ir jos neatmetė. Jis gailestingai rodo jai kelią į gyvenimą, kuris yra Jis pats.
2017 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip moteris samarietė stengėsi patenkinti savo poreikius?
2. Ką tu darai, siekdamas patenkinti savo poreikius?
3. Kaip Jėzus gali patenkinti mūsų poreikius?

Dalintis: