Ištrauka iš filmo “Marija Magdalietė”
Ar Jis man atleis?
Svetimavusi moteris randa atleidimą vietoj pasmerkimo.
Ar žinojai, kad Jėzaus kultūroje, svetimavimas buvo vienas iš sunkiausių nusižengimų? Atvesdami moterį pas Jėzų religiniai lyderiai norėjo Jį išbandyti. Tačiau Jėzus užuot ją pasmerkęs, jai atleidžia. Liepdamas mesti akmenį pirmiausia tiems, kurie neturi nuodėmes, Jėzus primena religiniams lyderiams, kad jie taip pat nusidėjėliai.
2017 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip, tavo manymu, jautėsi moteris, sugauta svetimaujant ir išstumta prieš įpykusią minią?
2. Kaip tu jaustumeisi, jei visos tavo klaidos ir nuodėmės būtų paviešintos?

Dalintis: