https://www.jesusfilm.org/watch/reflections-of-hope.html/reflections-of-hope-jesus-our-power-for-living/lithuanian.html

Ištrauka iš filmo “Marija Magdalietė”
Ar Dievas duos man jėgų?
Marija, Jėzaus motina, atranda jėgų kasdieniame gyvenime sužinojusi, jog ji išrinkta būti Mesijo motina. Krikščioniškas gyvenimas yra antgamtinis gyvenimas ir tiktai Jėzus Kristus per Šventąją Dvasią mus įgalina jį gyventi.
2017 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Marija ieškojo būdų, kaip atsiliepti į Dievo kvietimą. Kaip tu Jam atsiliepi?
2. Ar kada nors jauteisi netinkama(s) ar nepajėgi(us) atlikti tai, ko Dievas tavęs prašo? Kodėl?
3. Kaip gyvenime konkrečiai galima remtis Dievu, o ne vien savo jėgomis?

Dalintis: