Ištrauka iš filmo “Marija Magdalietė”
Ar Jis mane išgydys?
Moteris parodo drąsą artindamasi prie Jėzaus ir visiškai išgyja iš 12 metų ją varginusios ligos.
Ar žinai, kad išgydymas ir atkūrimas gali būti ilgas procesas? 12 metų laukusi ir išleidusi visas savo santaupas ši moteris sulaukia dienos, kai Jėzus ją išgydo, atsiliepdamas į jos tikėjimą, ir ji gali garbinti už tai Dievą.
Viskas yra Dievo valdžioje ir Jis yra viskam paskyręs tinkamą metą. Net ir turėdami tokį tikėjimą, kaip ši moteris, kartais galime sulaukti Jo atsakymo kitu būdu arba kito laiku, negu tikimės. Svarbu, kad norėtume priimti Jo valią, kad ir koks būtų Jo atsakymas…
2017 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kokie dalykai tau trukdo artėti prie Jėzaus?
2. Ar patyrei momentų gyvenime, kai visiškai tikėjai ir pasitikėjai Jėzumi? Kokie tai buvo momentai?

Dalintis: