2010 m. viena iš seniausių lietuviškų organizacijų – Ateitininkų federacija – šventė savo gyvavimo šimtmetį. “Šimtas ateities metų” – dokumentinis filmas, skirtas Ateitininkijos jubiliejui.

Ateitininkijos pradžia laikomas 1910 metais vasarį įvykęs Belgijos Liuveno universiteto studentų – lietuvių katalikų susirinkimas, kuriame jie nutarė organizuotai veikti dėl Lietuvos. Kiek vėliau susivienijęs jaunimas tiek Lietuvoje, tiek įvairiuose Europos universitetuose gavo ateitininkų vardą, kuris kilo nuo ir dabar leidžiamo (bei šiomis dienomis taip pat šimtmetį švenčiančio) žurnalo „Ateitis“ pavadinimo.

Ateitininkai ir šiandien yra sėkmingai gyvuojanti organizacija, kurios gretas sudaro apie 3000 narių, beveik antra tiek išeivijoje – JAV, Kanadoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Ateitininkų federacija remiasi krikščioniškomis vertybėmis, ugdo jaunimą kritiškai mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos tradicijas, aktyviai dalyvauja kuriant visuomenę ir valstybę. Ateitininkai vadovaujasi tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo, šeimyniškumo ir katalikiškumo principais.

Dokumentiniame filme atspindima ateitininkų organizacijos įsikūrimo, gyvavimo tarpukariu Lietuvoje ir okupacijos metais išeivijoje istorija bei veiklos atkūrimas ir organizacijos grąžinimas į nepriklausomą Lietuvą. Filme naudojami tiek archyviniai, dokumentiniai kadrai, tiek šių dienų veiklos akimirkos, prisiminimais dalijasi įvairių kartų ir įvairiose pasaulio šalyse veikiantys ateitininkai.

2010 m.
 Ateitininkų federacija. Filmo autoriai – Vytautas Damaševičius ir Juozas Matonis.

Dalintis: