2018 SPALIS

Chemin Neuf
Net For God

– Ar jau esu išgyvenęs šią susitikimo ir draugystės su broliais ar seserimis iš kitos bažnyčios patirtį, kuri padėjo man atsiverti ir mane išjudino?

– Kaip galėčiau šiais metais nepasitenkinti „mandagiu ekumenizmu”? Kokių priemonių ryžtuosi imtis?

Šventoji Dvasia, nepaliauk mus vienyti abipusėje meilėje Jėzui Kristui, sustiprink mus tikėjime, kuriuo dalinamės, ir padėk mums būti pranašiškais liudytojais šiame kenčiančiame pasaulyje. Parodyk mums, kokius konkrečius žingsnius galėtume žengti į susitikimą su kitomis bažnyčiomis, ir apšviesk mūsų skirtingas konfesijas, kaip toliau žengti vienybės keliu.

„Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje.”

Romiečiams 12, 10-12

Šiandien ekumeninis dialogas nėra tik „istorinių”, bet ir „naujų” bažnyčių – evangelikų, sekmininkų, charizmatų – rūpestis. 2/3 krikščionių šiandien gyvena Pietų pusrutulio šalyse. Šiame kontekste Pasaulinis krikščionių forumas per pastaruosius du dešimtmečius tapo išskirtine vieta, kur šios tokios skirtingos bažnyčios gali mokytis viena kitą pažinti ir praturtinti.

Dalintis: