2013 SPALIS

Chemin Neuf
Net For God

Siūlome po filmo mažose grupėse pasidalinti mintimis šiais klausimais:

  • Kas man svarbu Arso Klebono gyvenime ir jo skelbiamoje žinioje?
  • Ką daryti, kad kuo geriau priimčiau Dievo gailestingumą šiandieniniame savo gyvenime?

Šį mėnesį maldoje jungiamės su Arso Klebono malda, kad kaip ir jis, kiekvienas savo gyvenime patirtume begalinį Dievo gailestingumą ir tuo džiaugtumėmės.

Kad gerdami iš šio šaltinio stiprybę ir paguodą, kas ypač svarbu norint ištverti gyvenimo sunkumus, mes taip pat būtume šio gailestingumo liudytojais esantiems greta.

Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai:

Aš noriu gailestingumo, o ne aukos.
Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.

Mato 9, 13

Prancūzijoje, netoli Liono miesto esantis Arso kaimas, šiandien yra žinomas visame pasaulyje dėka jo klebono, Jono Marijos Vianney, kuris čia dirbo 41-erius metus. Kiekvienais metais į Arsą atvyksta 500 000 piligrimų.

Dalintis: